Workshops en trainingen

Workshops en trainingen vormen vrijwel altijd onderdeel van het implementatietraject binnen een project. De inhoud van deze trainingen en workshops zijn afhankelijk van onderwerp, groepssamenstelling en beoogd resultaat. Bij leantrajecten zijn workshops een noodzakelijk onderdeel om processen te doorgronden, te verbeteren en draagvlak te creëren.

Voorbeelden van trainingen die ik heb mogen verzorgen:

  • De module “Projectmatig werken”  binnen de post HBO opleiding “Informatiegestuurde Handhaving”;
  • “Procesgericht werken binnen de overheid”, waarin de invoering van de Wabo centraal staat voor het tegelijkertijd invoeren van een andere manier van werken: van zaakgericht naar procesgericht werken;
  • “Praktisch Projectmanagement”, waarbij op praktische wijze projectmanagement bij de organisatie van een opdrachtgever getraind wordt. Tevens worden succesvolle vaardigheden voor projectleiders geoefend;
  • “Klantgericht werken & Dienstverlening”, waarbij de klant en klantgericht handelen centraal staan in het functioneren van medewerkers;
Workshops Project & Zo
Kernel Groep
  • De module “Projectmatig werken”  binnen de post HBO opleiding “Informatiegestuurde Handhaving”
Gemeente Westland
  • “Procesgericht werken binnen de overheid”, waarin de invoering van de Wabo centraal staat voor het tegelijkertijd invoeren van een andere manier van werken: van zaakgericht naar procesgericht werken
Key Groep
  • “Praktisch Projectmanagement”, waarbij op praktische wijze projectmanagement bij de organisatie van een opdrachtgever getraind wordt. Tevens worden succesvolle vaardigheden voor projectleiders geoefend