Projectmanagement

Ik heb uiteraard de opleiding PrinceII met goed resultaat afgerond, maar kies tijdens mijn projecten altijd een pragmatisch en resultaatgerichte werkwijze. Als lean expert weet ik medewerkers mee te nemen in het project en zet ik diverse middelen -zoals A3, Kaizen, 5S, waardestromen- in om tot de gewenste resultaten te komen.

Deze resultaten zijn vrijwel altijd terug te voeren op het verkorten van de doorlooptijden, verhogen van rendement (effectiviteit en efficiency) en het sturen op een verbetercultuur.

Project & Zo projectmanagement
Omgevingsdienst Haaglanden
  • Deel projectleider Primair Proces ten behoeve van de oprichting van de ODH (inrichting SquitXO o.b.v. de zaaktypecatalogus)
Gemeente Den Haag
  • Projectmanager Dienst Publiekzaken (digitaliseringsprojecten, implementatie Permanente Educatie en invoering Handboek Burgerzaken Amsterdam (HBA).
Haeghe Groep
  • Begeleiding reorganisatie- en verandertraject

Gemeente Westland
  • Implementatie Omgevingsvergunning, projectleider deelproject “Processen en Procesgericht werken”
Gemeente Deurne
  • Opstellen procesontwerp (lean) Toezicht & Handhaving
Gemeente Wijdemeren
  • Opstellen procesontwerp (lean) Wabo / Toezicht en Handhaving