Procesmanagement

Elk proces moet gemanaged worden, niet alleen op operationeel niveau, maar gedurende de hele levenscyclus van het proces. Dat wil zeggen dat bedrijfsprocessen moeten worden geïdentificeerd, ontworpen, ingericht, bestuurd, beheerst, verbeterd en vernieuwd. Processen worden steeds complexer. Hierdoor wordt het ook steeds belangrijker om te beschikken over goede en actuele procesbeschrijvingen ter ondersteuning van het procesmanagement.

Mijn procesopdrachten zijn vaak ter ondersteuning of ter voorbereiding van de invoering van kwaliteitsmanagement. Heerlijke opdrachten waarbij snel resultaat geboekt kan worden!

Procesmanagement
  • Internationaal Privaat Recht (o.a. ID fraude)
  • Procesanalist en Projectleider implementatie zaakgericht werken
  • Beschrijven ketenprocessen na reorganisatie
  • Beschrijven processen Omgevingswet
  • Beschrijven bedrijfsvoeringsprocessen
  • Opstellen procesbeschrijvingen cluster Milieu
  • Opstellen procesontwerp (lean) Toezicht & Handhaving
  • Afstemmen inrichting applicatie (SquitXO) met procesontwerp o.b.v. de omgevingswet